Μενού Κλείσιμο

Εργαστήριο Γεωπονίας

Εργαστήριο Γεωπονίας :  Στο συγκεκριμένο εργαστήριο παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις θεωρητικές γνώσεις μέσα από επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει συλλογή σπόρων, καρπών και πολλαπλασιαστικού υλικού, ριζωτήρια, σπορεία, γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και εργαλεία κηποτεχνίας.

Κήπος του σχολείου : Στον εξωτερικό χώρο του σχολείου πραγματοποιούνται ασκήσεις πεδίου στον οποίο οι μαθητές εφαρμόζουν πρακτικά τις θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές σε ότι αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της

  • Αρχιτεκτονικής τοπίου,
  • Ανθοκηπευτικών καλλιεργειών

Στο συγκεκριμένο χώρο παρέχεται η δυνατότητα σχεδίασης, κατασκευής και συντήρησης ενός κήπου, εφαρμογές συστημάτων άρδευσης, κατεργασίας, βελτίωσης εδάφους, κλαδέματος και διαμόρφωσης δέντρων και θάμνων.

Στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων τέλος συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε θερμοκήπια, καλλιέργειες της περιοχής Ινστιτούτα και φορείς του Υπουργείου Γεωργίας, Βιολογικές καλλιέργειες και πάρκα και κήπους του Δήμου Χίου.