Μενού Κλείσιμο

Διαχείριση Σχολικών Ιστοτόπων

Διαχείρισιη Σχολικών Ιστοτόπων - Επιμόρφωση - 1ο ΕΚ Χίου - ΣΕΠ Πληροφορικής Χίου

Την Πέμπτη 16/05/2024 το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Χίου σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου (Σ.Ε.Π. Χίου) πραγματοποίησε σεμινάριο επιμόρφωσης τριών ωρών στο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑΛ Χίου με θέμα “Διαχείριση Σχολικών Ιστοτόπων” και επιμορφωτή τον κ.Νικόλαο Παπαδόπουλο.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τόσο μια θεωρητική προσέγγιση στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και χρήση του WordPress ως ΕΛ/ΛΑΚ, αλλά και να δουν σε χρήση τόσο το περιβάλλον διαχεριστή ενός ιστότοπου wordpress όσο το cpanel που προσφέρει η υπηρεσία φιλοξενίας σχολικών ιστοτόπων που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.