Μενού Κλείσιμο

ΔΡΑΣΕΙΣ της ειδικότητας Αισθητικής του εσπερινού ΕΠΑΛ και ΕΚ ΧΙΟΥ

Στοχεύοντας στην εξωστρέφεια και την διασύνδεση των ενηλίκων μαθητών της ειδικότητας με την κοινωνία γίνεται μια  προσπάθεια αξιοποίησης των σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων, ώστε να ανταποκριθεί το σχολείο μας στις διαφοροποιημένες ανάγκες του μαθητικού δυναμικού του.

Έτσι είναι αναγκαίο να πραγματοποιούνται μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να ανοίξουν  δρόμους σε μια άλλη μαθησιακή διαδικασία, χτίζοντας  γέφυρες επικοινωνίας του σχολείου με τον  κοινωνικό  ιστό. Στόχος  μας είναι η  πραγματοποίηση δραστηριοτήτων και σχεδίων δράσης για την αλληλεπίδραση  και την συνεργασία του Ε.Κ. με φορείς της Χίου. Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποιες από αυτές.

Επίσκεψη του τμήματος υγείας προνοίας και ευεξίας στον   Ψυχιατρικό  ξενώνα Χίου.

Συνεργασία με θεατρικές ομάδες

Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο και Θεατροποιοί

Προγράμματα Αγωγής Υγείας

Ευαισθητοποίηση και Συνεργασία

Ευαισθητοποίηση και Επιμόρφωση

Επιμόρφωση Πρώτων Βοηθειών

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Εσπερινό Επαλ Χίου

 

Ημέρα της γυναίκας

Για μια ακόμα χρονιά οι μαθήτριες μαζί με τις εκπαιδευτικούς του εσπερινού ΕΠΑΛ ΧΊΟΥ τίμησαν με το δικό τους τρόπο την ημέρα της γυναίκας.