Μενού Κλείσιμο

Δωρεά ηλεκτρολογικού υλικού από την εταιρία Magawatt

Δωρεά ηλεκτρολογικού υλικού από την εταιρία Magawatt | 1 ΕΚ Χίου

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία MegaWatt για τη γενναιόδωρη δωρεά εργαστηριακού εξοπλισμού στον τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Χίου. Η δωρεά αυτή σύγχρονου ηλεκτρολογικού υλικού θα αναβαθμίσει σημαντικά τα εργαστήρια μας, προσφέροντας στους μαθητές τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες και εμπειρίες.

Η συνεισφορά της MegaWatt αποτελεί πολύτιμη στήριξη για την εκπαιδευτική κοινότητα και παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας