Μενού Κλείσιμο

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Ηλεκτρολογικού Τομέα

1ο ΕΠΑΛ – ΣΕΚ ΧΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ       

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Ο Ηλεκτρολογικός Τομέας πραγματοποίησε τις ακόλουθες εκπαιδευτικές επισκέψεις:

Η Γ΄  τάξη Ηλεκτρολόγων:

  • Στις  4 Απριλίου 2013 επίσκεψη στον ΟΤΕ, όπου ενημερωθήκαμε για τα τηλεφωνικά δίκτυα και είδαμε τις ανορθωτικές διατάξεις, τους συσσωρευτές, τον υποσταθμό, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

 

  • Στις 17 Απριλίου 2013 επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο, όπου ενημερωθήκαμε για τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και είδαμε τον υποσταθμό, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, την εγκατάσταση λεβητοστασίου, το σύστημα πυρόσβεσης, τα UPS και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

  •  Στις 23 Απριλίου 2013  επίσκεψη στη ΔΕΗ, όπου γνωρίσαμε τον Αυτόνομο Σταθμό  Παραγωγής (ΑΣΠ) και συγκεκριμένα τις γεννήτριες, τους μετασχηματιστές, τα αντλητικά συγκροτήματα, τις συστοιχίες πυκνωτών, τις βοηθητικές διατάξεις, τα συστήματα προστασίας και την αίθουσα ελέγχου.

Η Β΄  τάξη Ηλεκτρολόγων:

  • Στις 29 Μαρτίου 2013 επίσκεψη σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή, όπου είδαμε την τοποθέτηση πίνακα, σωλήνων, κουτιών διακλάδωσης και διακόπτη και αγωγών και σχεδιάσαμε το μονογραμμικό σχέδιο της εγκατάστασης και του πίνακα.

Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στους υπεύθυνους για την υποδοχή και την ξενάγηση που μας έγινε κατά τις επισκέψεις μας.