Μενού Κλείσιμο

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μετρήσεων

Εξυπηρετεί κυρίως το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων:

 «Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος»
 «Ηλεκτρονικά Υλικά και Σχεδίαση»
 «Αναλογικά Ηλεκτρονικά»
 «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά»

Παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις θεωρητικές γνώσεις μέσα από επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις και συγχρόνως να τους μυήσει σε ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο θα βρεθούν αργότερα.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει

 πάγκους εργασίας,
 γεννήτριες,
 παλμογράφους,
 πολύμετρα,
 πινακίδες ασκήσεων,

και οτι άλλο είναι απαραίτητο για την σωστή εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων.