Μενού Κλείσιμο

Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

Το εργαστήριο αυτό περιλαμβάνει:

 δίκτυο 12 υπολογιστών και Server
 εξοπλισμό πολυμέσων καθώς και δικτυακό εξοπλισμό για εξάσκηση

 συστήματα μετρήσεων μέσω υπολογιστή και
 συστήματα προγραμματισμού και εξομοίωσης μικροελεγκτών.

Σε αυτό μπορούν να ασκηθούν οι μαθητές και των τριών τάξεων σε όλα τα μαθήματα που απαιτούν υπολογιστή και κυρίως οι μαθητές της Γ Τάξης της ειδικότητας «Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων». Επίσης το εργαστήριο διαθέτει ικανό αριθμό υπολογιστών πάνω στους οποίους οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν στη συναρμολόγηση, συντήρηση και εντοπισμό βλαβών στο hardware .