Μενού Κλείσιμο

Κατασκευή αυτόνομου αυτοκινήτου καρτ

Κατασκευή Αυτόνομου Οχήματος Καρτ - Μηχανολογικός Τομέας

Για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων Μηχανές εσωτερικής καύσης, Συστήματα Αυτοκινήτου, Μηχανουργική τεχνολογία, έγινε η κατασκευή ενός λειτουργικού, μικρού και αυτόνομου οχήματος τύπου καρτ με σκοπό να χρησιμοποιηθεί και σαν εποπτικό μέσο για τα παραπάνω εργαστήρια.