Μενού Κλείσιμο

Κατασκευών

Oι σύγχρονες κατασκευές τεχνικών έργων απαιτούν ειδικευμένους τεχνικούς σε όλες τις βαθμίδες. Ο Τομέας κατασκευών των TEE με τις ειδικότητες του καλύπτει τη μέση βαθμίδα. Απευθύνεται σε νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη μελέτη, τη σχεδίαση και την επίβλεψη της κατασκευής των τεχνικών έργων, και προϋποθέτει την δημιουργική φαντασία, την καλαισθησία, την παρατηρητικότητα και την κλίση στο σχέδιο.

Εργαστήρια 1ου ΣΕΚ

Κτιριακών Εργων
Η δουλειά στο τομέα των κατασκευών χρειάζεται επιμονή και υπομονή καθώς και δυνατότητα επινόησης τεχνικών πρακτικών. Η εργασία γίνεται συνήθως σε συνθήκες γραφείου σε χώρο ευχάριστο με καλό φωτισμό και εξο­ πλισμό ενώ ακόμα ο επαγγελματίας πρέπει να επισκέπτεται πολλές φορές το χώρο όπου εκτελείται το έργο που έχει αναλάβει ώστε να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να επιβλέπει την εξέλιξη του.

Κτιριακών Έργων

Προετοιμάζει τον αυριανό επαγγελματία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο σχεδιασμό και την επίβλεψη των υπό κατασκευή κτιριακών έργων καθώς και των συνεργείων που υλοποιούν την κατασκευή, ώστε να γίνει ο εξειδικευμένος βοηθός των αρχιτεκτόνων, των πολιτικών μηχανικών, των τοπογράφων και των ηλεκτρολόγων μηχανικών.

Σχεδιαστών τεχνικών έργων με χρήση Η/Υ

Προετοιμάζει τον αυριανό επαγγελματία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη μελέτη, την επιμέλεια και το σχεδιασμό κάθε είδους τεχνικών εργασιών με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Τέτοιες τεχνικές εργασίες μπορεί να είναι κτιριακά και υδραυλικά έργα, η οδοποιία, τα λιμενικά έργα, τα αεροδρόμια κτλ.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί¨

Σε γραφεία εκπόνησης μελετών, όπως οικοδομικών έργων, οδοποιίας, αρχιτεκτονικών και τοπογραφικών μελετών ως σχεδιαστές.
Σε τεχνικές εταιρίες κατασκευής έργων (εργολαβικά γραφεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων) ως σχεδιαστής ή εργοδηγός.
Σε αντιπροσωπείες οικοδομικών υλικών.

Σε εργοστάσια παρασκευής σκυροδέματος ή οικοδομικών υλικών.
Στις τεχνικές εταιρίες του Δημοσίου (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Δήμων, Νομαρχιών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, στη Πολεοδομία κτλ)
Σαν ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του τεχνικό γραφείο αναλαμβάνοντας την εκτέλεση δημοσίων τεχνικών έργων μικρού προϋπολογισμού μετά τη λήψη εργοληπτικού πτυχίου.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων του τομέα περιγράφονται αναλυτικότερα για τους σχεδιαστές με ηλεκτρονικό υπολογιστή από το Π.Δ.301/2003 και το ΦΕΚ 257/ Α 75-11-2003 ενώ και των κτιριακών έργων βρίσκονται προς αναθεώρηση στο αρμόδιο υπουργείο.