Μενού Κλείσιμο

Ναυτικός και ναυτιλιακός

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ
Εργαστήριο Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού – ΤΕΕ Βροντάδου
Υπεύθυνος Φύκαρης Γεώργιος, ΠΕ 18.23

Ο Ναυτικός και Ναυτιλιακός τομέας του ΤΕΕ Βροντάδου είναι η φυσική συνέχεια του παραδοσιακού Ναυτικού γυμνασίου Βροντάδου που τροφοδότησε την Ελληνική ναυτιλία με εκατοντάδες στελέχη, άξιους Βρονταδούσους και Χιώτες ναυτικούς, από τα μέσα του περασμένου αιώνα μέχρι σήμερα.
Η φοίτηση στο Ναυτικό τομέα περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Εργαστήρια Α’ Τάξης

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής ,
Το εργαστήριο Μετεωρολογίας είναι εξοπλισμένο με Αυτόματο Μετεωρολογικό Σταθμό καθώς και με συμβατικά- αναλογικά όργανα μέτρησης έτσι ώστε οι μαθητές να κατανοούν καλύτερα τα αποτελέσματα των μετρήσεων και την λειτουργία των οργάνων.

Το εργαστήριο Ηλεκτρολογίας- Ηλεκτρονικής περιλαμβάνει τροφοδοτικά, παλμογράφους, πολύμετρα καθώς και υλικά κατασκευής και επίδειξης κυκλωμάτων.

Εργαστήριο Ναυτικής Τέχνης.

Στο εργαστήριο Ναυτικής Τέχνης προβλέπεται εκπαίδευση σε ναυτικούς κόμπους, σωστικά, πυρόσβεση καθώς και εκπαίδευση στην κωπηλασία και ιστιοπλοΐα με τη χρήση ναυτοπροσκοπικής λέμβου.
Εργαστήρια Β’ Τάξης

Εργαστήριο Τήρησης Φυλακής Γέφυρας, Εργαστήριο Ναυσιπλοΐας, Εργαστήριο Επικοινωνιών, Εργαστήριο Ευστάθειας- Μεταφοράς φορτίων.

Στο εργαστήριο Τήρησης Φυλακής Γέφυρας προβλέπεται η εκμάθηση ναυτικών φανών και σημάτων ημέρας μέσω Η/Υ.
Στο εργαστήριο ναυσιπλοΐας οι μαθητές πραγματοποιούν ασκήσεις ναυσιπλοΐας σε χάρτες.

Στο εργαστήριο επικοινωνιών οι μαθητές εξοικειώνονται στη χρήση VHF που υπάρχει στο εργαστήριο και συμπληρώνουν την εκπαίδευση τους με επισκέψεις σε πλοία.
Το εργαστήριο Ευστάθειας- Μεταφοράς φορτίων διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου στο χώρο του πλοίου στις εκπ. Επισκέψεις που πραγματοποιούνται

Εργαστήρια Γ’ Τάξης

Εργαστήριο Τήρησης Φυλακής Γέφυρας, Εργαστήριο Ναυσιπλοΐας, Εργαστήριο Σύνταξης εγγράφων πλοίου, Εργαστήριο Ευστάθειας- Μεταφοράς φορτίων .

Στο εργαστήριο Ναυσιπλοΐας οι μαθητές πραγματοποιούν ασκήσεις ναυσιπλοΐας στους χάρτες και εξασκούνται στη χρήση ηλεκτρονικών οργάνων (GPS κλπ.).
Στο εργαστήριο Σύνταξης εγγράφων πλοίου οι μαθητές μαθαίνουν να συντάσουν έγγραφα καθώς και όλα τα ημερολόγια του πλοίου.

Στο εργαστήριο Τήρησης Φυλακής Γέφυρας οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση του Ραντάρ που υπάρχει στο σχολείο και εκτελούν ασκήσεις υποτύπωσης για την αποφυγή συγκρούσεων.
Το εργαστήριο Ευστάθειας/ Μεταφοράς φορτίων διδάσκεται εξ’ ολοκλήρου στο χώρο του πλοίου στις εκπ. Επισκέψεις που πραγματοποιούνται.
Απαραίτητο βέβαια είναι να εξοπλιστεί το εργαστήριο με simulator γέφυρας και σύστημα ARPA καθώς και άλλα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα έτσι ώστε η εκπαίδευση που προσφέρεται να είναι εναρμονισμένη με τη σύγχρονη τεχνολογία.