Μενού Κλείσιμο

Οχημάτων


Ειδικότητα Μηχανικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου.

Περιγραφή επαγγέλματος
Ο σπουδαστής με θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση αποκτά δεξιότητες ώστε να:
  • ασχολείται με τη γενική κατάσταση του αυτοκινήτου και ειδικότερα με τον έλεγχο, τη συντήρηση
  • την επισκευή των κινητήρων,
  • τα συστήματα οδήγησης, πέδησης (φρένα),
  • και τη μετάδοση της κίνησης.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανικών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου μπορεί να εργαστεί σε:

  • Συνεργεία αυτοκινήτων
  • Αυτοκινητοβιομηχανίες
  • Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων και ανταλλακτικών
  • Ναυπηγοεπισκευαστικές Εταιρείες
  • Μεγάλες βιομηχανίες που διαθέτουν οχήματα
  • Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς

Β΄ Τάξη – Μαθήματα ειδικότητας
(Θ=θεωρία, Ε=εργαστήριο)

 

Μάθημα

Ωρες/Εβδ
Μηχανική-Αντοχή Υλικών 2 Θ
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι 2Θ+4Ε
Συστήματα Αυτοκινήτου Ι 3Θ+4Ε
Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου 3 (Θ + Ε )
ΣΥΝΟΛΟ 18
 

Γ΄ Τάξη – Μαθήματα ειδικότητας

(Θ=θεωρία, Ε=εργαστήριο)

Μάθημα

Ώρες/Εβδ
Στοιχεία Μηχανών*
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ* 3Θ+4 Ε
Συστήματα Αυτοκινήτου ΙΙ 3Θ+4Ε
Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων 6 ( Θ + Ε )
Σύνολο 23

* Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα