Μενού Κλείσιμο

Σεμινάριο Επιμόρφωσης στο Λιβάνειο Γυμνάσιο Καρδαμύλων

Σεμινάριο Επιμόρφωσης στο Λιβάνειο Γυμνάσιο Καρδαμύλων

Την Τρίτη 20/02/2024 το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Χίου σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου (Σ.Ε.Π. Χίου)  πραγματοποίησε σεμινάριο επιμόρφωσης τριών ωρών στο Λιβάνειο Γυμνάσιο Καρδαμύλων με θέμα “Διαχείριση Σχολικών Ιστοτόπων” και επιμορφωτή τον κ.Νικόλαο Παπαδόπουλο.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τόσο μια θεωρητική προσέγγιση στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και χρήση του WordPress ως ΕΛ/ΛΑΚ, αλλά και να δουν σε χρήση τόσο το περιβάλλον διαχεριστή ενός ιστότοπου wordpress όσο το cpanel που προσφέρει η υπηρεσία φιλοξενίας σχολικών ιστοτόπων που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Οι επιμορφώσεις θα συνεχιστούν στο 1ο  Εργαστηριακό Κέντρο Χίου.