Μενού Κλείσιμο

Όργανα Διοίκησης

Τα Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ως εκπαιδευτικές μονάδες του ΥΠΕΠΘ έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα ΕΠΑΛ και τα ΙΕΚ της περιοχής τους

Όργανα Διοίκησης του 1ου ΕΚ Χίου είναι :

Ο Διευθυντής του ΕΚ

  • Θεοδωράκης Βασίλειος – ΠΕ 84 Ηλεκτρονικός

Ο Υποδιευθυντής του ΕΚ

  • Εκατομμάτης Σωκράτης – ΠΕ 82 Μηχανολόγος

Οι Υπεύθυνοι Τομέων ΣΕΚ

Οι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων ΣΕΚ