Μενού Κλείσιμο

Υπεύθυνοι Τομέων

Σχολικό Έτος 2023-2024

 

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Πασβάντη Ράνια, ΠΕ 88.01 Γεωπόνος

Εφαρμοσμένων Τεχνών

Πασβάντη Ράνια, ΠΕ 88.01 Γεωπόνος

Ηλεκτρολογικός

Βογιατζής Θωμάς, ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγος

Ηλεκτρονικός

Βογιατζής Θωμάς, ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγος

Κατασκευών

Ψάλτης Νικόλαος ΠΕ 82 Μηχανολόγος

Μηχανολογικός

Γαΐλας Κωνσταντίνος, ΠΕ 82 Μηχανολόγος

Ναυτικός και Ναυτιλιακός

Ψάλτης Νικόλαος ΠΕ 82 Μηχανολόγος

Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ

Σμυρνιούδης Κωνσταντίνος, ΠΕ 86 Πληροφορικός

Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας 

Πασβάντη Ράνια, ΠΕ 88.01 Γεωπόνος