Το πρόβλημα με τα προϊόντα ηλεκτρονικών και πληροφορικής

  • Τι γίνετε με τους παλιούς Ηλεκτρονικούς υπολογιστές;
  • Τι γίνετε με τις ηλεκτρονικές συσκευές που απαξιώνονται λόγω παλαιότητας ή της καταναλωτικής μανίας που κυριεύει πολλούς από μας;
  •  Τι γίνεται με τον παλιό και απαξιωμένο εξοπλισμό που παροπλίζουμε στα σχολεία ;

Πληροφορική και ρύπανση του περιβάλλοντος

κύκλος ζωής Η/Υ

ΑΣ ΔΟΥΜΕ

  • Ο αντίκτυπος στο περιβάλλον από την παραγωγή των υπολογιστών.
  • Η ηλεκτρική κατανάλωση κατά τη φάση της χρήσης.
  • Ο αντίκτυπος στο περιβάλλον από την κατάληξη των υπολογιστών στις χωματερές.
  • Τρόποι μείωσης του αντίκτυπου.

πλήθος από ηλεκτρονικές πλακέτες