Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το 1ο ΕΚ ΧΙΟΥ συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1 (ΚΑ102 Κινητικότητα Εκπαιδευόμενων και προσωπικού ΕΕΚ) με θέμα «Ρομποτική στην Εκπαίδευση», με τη χρηματοδότηση του Ι.Κ.Υ. Δέκα καθηγητές, δύο τεχνικών ειδικοτήτων παρακολούθησαν μια σειρά μαθημάτων στην Πράγα της Τσεχίας, που οργανώθηκαν από τον οργανισμό Anatolia Training and Consulting.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Δέκα καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων (Ηλεκτρονικοί και Πληροφορικοί) επισκέφτηκαν την Πράγα το Νοέμβριο του 2019, μέσω του προγράμματος Erasmus+, επιδιώκοντας:

 • Να επιμορφωθούν σε θέματα αλγοριθμικής και σε τεχνικά θέματα μηχανικής.
 • Να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σχετικά με την ρομποτική στην εκπαίδευση.
 • Να εμπλουτίσουν το επιστημονικό υπόβαθρο τους και να βελτιώσουν τις μεθοδολογίες συνεργασίας και υλοποίησης μελλοντικών δράσεων.
 • Να αναγνωρίζουν τη χρήση και εφαρμογή ρομποτικών θεωριών στην εκπαίδευση, μαθαίνοντας ωστόσο και τους περιορισμούς και τη σημασία της χρήσης ρομπότ στην εκπαίδευση.
 • Να έρθουν σε επαφή με μεθόδους διδασκαλίας και τεχνικές για τη χρήση ρομπότ στην εκπαίδευση, με τα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται.
 • Να γνωρίζουν τις δεξιότητες της υπολογιστικής σκέψης και τα βασικά συστατικά της.
 • Να σχεδιάζουν μαθήματα ρομποτικής, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά που κάνουν το μάθημα πιο καινοτόμο.
 • Να κάνουν χρήση αποτελεσματικών μεθόδων και τεχνικών επικοινωνίας, καθώς και τεχνικών διαχείρισης του χρόνου.
 • Να αποκτήσουν εμπειρία σχετική με το πολιτισμικό, εκπαιδευτικό και τεχνολογικό πλαίσιο με το οποίο αναπτύσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσουν όλες αυτές τις γνώσεις και εμπειρίες στους συναδέλφους τους, τους μαθητές τους και την τοπική κοινωνία.
 • Να εναρμονιστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό με τις διεθνείς πρακτικές.

Εκπ. σκοπός

Εκπαίδευση σε θέματα αλγοριθμικής, σε τεχνικά θέματα μηχανικής και σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους που αφορούν την Ρομποτική στην Εκπαίδευση.

Θεμ. Πεδία

Νέες Τεχνολογίες-Ρομποτική.
Δημιουργία και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Σεναρίων για την εισαγωγή της Ρομποτικής στη μαθησιακή διαδικασία των σχολείων της Χίου

Περιοχή

Η Πράγα επιλέχθηκε, μεταξύ των προτεινόμενων πόλεων εκπαίδευσης από την Anatolia, ως μία πόλη στο κέντρο της Ε.Ε. όπου διασταυρώνονται καινοτόμες ιδέες και τάσεις.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα σχεδίασε η Anatolia, ένας οργανισμός που διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, δια βίου μάθηση και ατομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, όπως αποφασίστηκε από κοινού με τον οργανισμό Anatolia είναι το παρακάτω:

 • 1η ημέρα: Ρομποτική γνώση, ιστορία, τρέχουσες εξελίξεις, χρήση στην εκπαίδευση. Υπολογιστικές ικανότητες σκέψης. Γνώση, επιχειρησιακές δεξιότητες σκέψης. Εφαρμογές πληροφορικής χωρίς υπολογιστή (Unplugged). Περιήγηση σε αξιοθέατα της πόλης.
 • 2η ημέρα Αλγόριθμος και διάγραμμα ροής, Σύστημα δυαδικών αριθμών και μετατροπή ASCII, Αλγοριθμικά παζλ (πύργοι του Ανόι κλπ.), Αλγόριθμος και δημιουργία διάγραμμα ροής, Βασικές κινήσεις, Αναγνώριση εξαρτημάτων υλικού ρομπότ και διεπαφής λογισμικού, Ενσύρματες ή / και ασύρματες μεθόδους μετάδοσης δεδομένων, Σέρβο κινητήρες, έλεγχος κίνησης, περιστροφή-σταμάτημα, Δραστηριότητα ρομπότ "Hold-and-drop"
 • 3η ημέρα Χρήση αισθητήρων, Ανίχνευση χρωμάτων, ανίχνευση αντικειμένων, διακοπή αφής. Δραστηριότητα δημιουργίας γραμμών ρομπότ. Συνθήκες, λογικοί χειριστές και λήψη αποφάσεων. Δραστηριότητα ρομπότ που χωρίζει αντικείμενα. Προηγμένες εφαρμογές - Ανίχνευση, αντίδραση. Επίσκεψη σε σχολείο που εργάζεται στη ρομποτική
 • 4η ημέρα: Δραστηριότητα αυτοκινήτων ρομπότ με αισθητήρα στάθμευσης. Έξυπνες κινήσεις. Engelden δραστηριότητα ρομπότ διαφυγής. Τρόποι δημιουργίας εκλυστικού και καινοτόμου μαθήματος. Προετοιμασία ενός σχεδίου μαθήματος.
 • 5η ημέρα: Σχεδιασμός ρομπότ για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και Προγραμματιστικές εργασίες. Υποβολή σχεδίων μαθήματος και τελική δοκιμή αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα των εκπαίδευσης εμπλουτίστηκε με πολιτιστικές εκπαιδεύσεις σε μουσεία και αξιοθέατα των περιοχών: Πράγα, Δρέσδη και Κάρλοβυ Βάρυ.

Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικές στιγμές από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στην Πράγα

Videos

Μικρά βιντεάκια από την εκπαίδευση μας και τις περιηγήσεις μας κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην Πράγα.

Ρομποτικη

Line Following

Ρομποτική

Dealing With Sensors

Ρομποτική

Dealing With Sensors

Ρομποτική

Dealing With Sensors

Ρομποτική

Programming with EV3

Ρομποτική

Programming with EV3

Ρομποτική

Programming with EV3

Σύνοψη

Ιδιαίτερα επιμορφωτική, ήταν εκπαίδευση που πραγματοποίησαν οι δέκα εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΚ Χίου για τη χρήση της Ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η σύνοψη στην οποία κατέληξαν είναι η εξής:

 • Η ρομποτική είναι μια σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης η οποία έχει αρχίσει να μπαίνει στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων πολλών ευρωπαϊκών χωρών και αναμένεται στο άμεσο μέλλον να έχει ακόμη σημαντικότερο ρόλο στο ωρολόγιο πρόγραμμα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.
 • Μεταξύ των πολλαπλών μαθησιακών αποτελεσμάτων, μπορεί να παρέχει δραστηριότητες ενταγμένες στις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, να ενθαρρύνει την έκφραση και την προσωπική εμπλοκή του παιδιού στη μαθησιακή διαδικασία καθώς και να ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση.
 • Στηριζόμενοι στα παραπάνω συμπεράσματα που αποκομίσαμε θεωρούμε χρήσιμο να προτείνουμε η εκπαιδευτική ρομποτική να συμπεριληφθεί στα ωρολόγια προγράμματα και των ελληνικών σχολείων και ακόμη περισσότερο σε αυτά των Επαγγελματικών Λυκείων τα οποία έχουν ακόμη μεγαλύτερη επαφή με πραγματικές εφαρμογές και συστήματα.